Waterscouting Tjerk Hiddes

Waterscouting Tjerk Hiddes

Home

Scouting is een superleuke en actieve manier om vrije tijd te besteden. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontwikkeling zijn belangrijke thema’s binnen Scouting. Naarmate de jeugdleden ouder worden, neemt de begeleiding af en de zelfstandigheid toe. Tijdens de opkomsten doet uw kind verschillende activiteiten en leert op deze manier allerlei vaardigheden. Om voor een afwisselend aanbod van activiteiten te zorgen, wordt er gebruik gemaakt van acht activiteitengebieden. Een activiteitengebied is een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. Voorbeelden van activiteitengebieden zijn Buitenleven, Identiteit en Veilig & Gezond.

Land, water, lucht
De meeste Scoutinggroepen doen hun activiteiten op het land, maar er zijn ook groepen die op het water of zelfs in de lucht actief zijn. Ook zijn er speciale groepen voor scouts met een beperking en bestaan er ruiterscouts en Scoutingbands. Tjerk Hiddes is een waterscouting vereniging, wat wil zeggen dat de activiteiten voor een belangrijk deel op en om het water plaatsvinden, of gerelateerd zijn aan watersport. De invulling hiervan is afhankelijk van de leeftijdsgroep van de speltak waarbij uw kind hoort.

Een blik op de haven ingang en het landje

Top