Inschrijfformulier jeugd

Het is voor alle leden verplicht om minimaal zwemdiploma A te hebben
Naam Incassant: Stg Waterscouting Tjerk Hiddes Incassant | ID: NL81ZZZ410351500000 | Kenmerk en reden machtiging: Contributie Tjerk Hiddes
Verplicht om met alle drie akkoord te gaan
Top