Zeeverkenners

De zeeverkenners van Tjerk Hiddes zijn jongens en meiden van 11 t/m 16 jaar die elke zaterdag van één tot vijf samenkomen op “Het Landje”, het clubgebouw van Tjerk Hiddes.
Tijdens de opkomsten worden allerlei activiteiten gedaan op het water, in het bos of gewoon in en rond het clubgebouw: In het zomerseizoen wordt er veel gevaren, en in de winter worden de boten uit het water gehaald om weer opgeknapt te worden voor het volgende jaar. Daarnaast wordt er gehiked en gerelaxed, gebouwd en weer afgebroken, en allerlei andere dingen beleefd.
De zeeverkenners groep is verdeeld in groepjes van 5 tot 6 kinderen per boot, de zogenaamde “bakken”. 

De zeeverkenners zitten eigenlijk altijd op en aan het water: zeilen, roeien, wrikken, trektochten maken e.d.’s Winters onderhouden zij de boten: leuk om te doen en je leert er een hoop van. Elke bak heeft de beschikking over een zeilboot (een lelievlet) die ze zelf beheren en onderhouden. Ook heeft elke bak in het clubgebouw een eigen “keet” waarin ze tijdens kampjes slapen en allerlei andere dingen doen waarvan de leiding (zogenaamd) geen weet heeft… De leiding van de zeeverkenners bestaat uit enthousiaste mensen die vooral een begeleidende en sturende rol hebben. Ze staan daarom meer ín de groep dan erboven.

Zomerkamp

Naast de reguliere opkomsten op zaterdag gaan we in de zomer natuurlijk op zomerkamp. Dat is elk jaar weer een enorm hoogtepunt waarin we allerlei spannende en leuke dingen doen.
Mensen die al vijftien jaar geen zeeverkenner meer zijn hebben het nog steeds over de legendarische zomerkampen van toen. Weet je nog…? Behalve het zomerkamp en de diverse andere kampjes zijn er nog de bakswedstrijden: Een lang weekend in het voorjaar waarin we onze zeil-, roei-, en wrikkwaliteiten meten met die van zeeverkennersgroepen uit de omgeving. Dat mondt ook elk jaar weer uit in een bikkelharde strijd om de eer van de winst, en in onvergetelijke momenten. En de winnaar gaat door voor de landelijke titel.

Speltak Zeeverkenners

Wanneer ?
Elke zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur
(wintertijd 13.00 uur tot 16.30 uur)

Waar?
Op het terrein van Tjerk Hiddes aan de Strekdam 53 in Harderwijk

Voor wie?
Jongens en meisjes van 11 tot 16 jaar

Kosten?
€ 45,- per kwartaal (+ eenmalig € 30,- bij inschrijving voor het installatiepakket)

Wil je meer weten kom dan gewoon eens kijken op zaterdagmiddag, of mail naar de zeeverkennersleiding.
Wij nemen dan contact met jou op om een afspraak te maken !

Top