Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Waarom hebben wij vertrouwenspersonen?
We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is bij Tjerk Hiddes zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties zijn er binnen Tjerk Hiddes twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.
Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.
De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan hij/zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.
Kortom:
De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.
We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de voorzitter of groepsbegeleider is.

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:
1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.

Onze vertrouwenspersonen

Joke Hensen
Ik ben sinds 1992 betrokken bij Waterscouting Tjerk Hiddes doordat onze kinderen bij de groep kwamen. Ik zat al snel in de scheepsjongens leiding en later ook nog een paar jaar bij de zeeverkenners leiding. Daarnaast heb ik ook bestuurstaken gedaan van 1998 tot 2014. Nu doe ik nog af en toe een klusje zoals tenten repareren of iets anders wat nodig is.
Email: joke@tjerkhiddes.nl

Hugo Munneke
Ik ben sinds 1984 op verschillende manieren betrokken geweest bij Waterscouting Tjerk Hiddes (o.a. als Scheepsjongen, Zeeverkenner, Wilde Vaart, Loods en Speltak-leiding). Ik heb veel mooie avonturen beleefd met onze groep, maar sta inmiddels iets verder van de dagelijkse gang van zaken binnen de groep en het bestuur van Tjerk Hiddes. Ik hoop dat dit bijdraagt aan het vertrouwen dat alles, wat besproken wordt, ook vertrouwelijk wordt behandeld.
Email: hugo@tjerkhiddes.nl

Heb je liever telefonisch contact, stuur dan een e-mail met je telefoonnummer en dan neemt Hugo of Joke contact met je op.

Top