Header Image

Vrienden van Tjerk Hiddes

Wie zijn de ‘Vrienden van Tjerk Hiddes’?
Dat kunnen oud-leden, vrienden of bekenden zijn van Tjerk Hiddes die onze vereniging een warm hart toe dragen. Vind je het belangrijk dat Tjerk Hiddes het spel van scouting kan blijven bieden, dan is Vriend van Tjerk Hiddes worden iets voor jou!

Waarom Vrienden van de Tjerk Hiddes?
We willen graag de contributie voor jeugdleden laag en betaalbaar houden. We willen voorkomen dat we te veel actie aan het voeren zijn in plaats van het scoutingspel spelen. Daarom proberen we via de vrienden een deel van de kosten te dekken.
Daarnaast zijn er na de verhuizing naar het nieuwe gebouw veel extra vaste lasten en kosten aan het gebouw en terrein bij gekomen. Het gebouw moet voldoen aan veel stengere eisen. Dat is goed voor de veiligheid van onze leden maar het kost ook meer dan we gewend waren.

Wat doen wij met het geld?
Het geld van de donateurs is bestemd voor het onderhoud van het nieuwe gebouw, terrein en aanschaf en onderhoud van boten en materialen. Hiermee creëren wij meer mogelijkheden en continuïteit voor activiteiten voor de Tjerk Hiddes.

Wat krijgen vrienden ervoor terug?
Naast de digitale nieuwsbrief, waarmee je op de hoogte blijft van de activiteiten van de Tjerk Hiddes en de besteding van het donateursgeld, ontvangen vrienden ook een uitnodiging voor de jaarlijkse BBQ tijdens de seizoensafsluiting.

Hoe word ik vriend van Tjerk Hiddes?
Op deze pagina vind je een aanmeldformulier voor de vrienden van Tjerk Hiddes, hier kun je je aanmelden als vriend en aangeven wat voor bijdrage jij wilt doen.Wil jij direct doneren? Zonder dat je bij de ‘Vrienden van Tjerk Hiddes’ hoort? Druk dan op onderstaande knop en vul zelf een bedrag in.
Vul onderstaand formulier in en wordt Vriend van Tjerk Hiddes

Voornaam*

Achternaam*

Geboortedatum*

Mobiel*

Email*

Adres gegevens

Straatnaam + huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

Uw bijdrage

U kunt hier aangeven hoeveel u wilt doneren:*

U kunt hier zelf een bedrag bepalen €

Automatische incasso

Naam Incassant: Stg Waterscouting Tjerk Hiddes
Incassant ID: NL81ZZZ410351500000
Kenmerk en reden machtiging: Contributie Tjerk Hiddes

Naam rekeninghouder

IBAN-nummer

Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens activiteiten van Tjerk Hiddes en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, flyers, posters, advertenties, etc.

Ik heb kennis genomen van en ga akkoord met het privacy beleid van Tjerk Hiddes.

Top