Header Image

Vrienden van Tjerk Hiddes

Vrienden van Tjerk Hiddes:

Bij Tjerk Hiddes hebben we jeugdleden en stuurlui. Stuurlui zijn alle 18+ leden die een actieve rol vervullen, bijvoorbeeld een speltak leiding of iemand die in een van de commissies zit.
Naast actieve leden hebben we de ‘Vrienden van Tjerk Hiddes’. Je kunt dit vergelijken met wat bij sommige andere verenigingen ‘de club van 100’ heet. Bij Tjerk Hiddes zijn de vrienden veelal oudleden, ouders, bedrijven, etc. Vrienden doneren jaarlijks een zelfgekozen bedrag. Vanaf € 50 per jaar ben jij al vriend van Tjerk Hiddes.

Waarom zijn er de Vrienden van Tjerk Hiddes?

We willen graag de contributie voor jeugdleden laag en betaalbaar houden. Het laag houden van de contributie betekend dat we op andere manier de exploitatie rond moeten krijgen, onder andere de vrienden dragen daar aan bij.
Daarnaast zijn er na de verhuizing naar het nieuwe gebouw veel extra vaste lasten en kosten aan het gebouw en terrein bij gekomen. Het gebouw moet voldoen aan veel stengere eisen. Dat is goed voor de veiligheid van onze leden maar het kost ook meer dan we gewend waren.

Wat doet Tjerk Hiddes met de financiële bijdrage?

Het geld van de Vrienden van Tjerk Hiddes is bestemd voor het onderhoud van het gebouw, terrein en aanschaf en onderhoud van boten en materialen. Hiermee creëren wij meer mogelijkheden en continuïteit voor activiteiten voor Tjerk Hiddes.

Waarom zou jij vriend van Tjerk Hiddes willen worden?

Als vriend draag je maatschappelijk bij aan een lokale jeugdvereniging. Als dank daarvoor nodigen wij je jaarlijks uit voor de BBQ tijdens de seizoensafsluiting. We houden onze vrienden via de nieuwsbrief op de hoogte van alle gebeurtenissen en ontwikkelingen bij Tjerk Hiddes. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je naam te vermelden op ons oude grootzeil vol met alle namen van de Vrienden van Tjerk Hiddes.

Hoe wordt ik vriend van Tjerk Hiddes?

Enthousiast geworden? Klik hier of klik hiernaast op de knop welke u naar het inschrijfformulier brengt!

Top